BD SENSORS - SEVİYE

  • Hidrostatik seviye transmitteri özel olarak daldırma tip olarak dizayn edilmiştir. Sıvı seviyesi yükseldikçe dibe yapmış olduğu basınç lineer olarak artmaktadır. Bu prensibe dayalı olarak sıvıya daldırılan bu ürün sıvı seviyesinin yükselmesine bağlı olarak seviyeyi hassas bir şekilde ölçer.
  • UYGULAMALAR:
  • Kuyular, Yeraltı suları, Yağmur su sistemleri, İçme su sistemleri, su arıtma tesisleri, Yakıt Depoları, Yağ depoları, Biyogaz tesisleri, Barajlar, Göller, Havuzlar, Kanalizasyonlar sularını toplama istasyonları, Nehirler ve PVDF Gövdeli Seçenekleri ile Deniz suyu, ve Agresif kimyasal sıvıların seviyeleri ölçmekte kullanılmaktadır.