Elektromanyetik Debimetre

  • " Elektromanyetik Akış Ölçüm Prensibi "
  • Kapalı devre boru hatlarında taşıma ve dağıtım yapılmaktadır. Bunlar içme suyu, meyve suları, Kimyasallar , hatta iri tane içeren çamurlar olabilir.
  • Borulardan geçen iletken sıvılar için uygulanır.
  • İki adet bobin bulunmaktadır. Bu bobinler üzerine yerleştirildikleri metal parçalar yardımıyla ölçüm tüpünün kesiti alan boyunca sürekli bir manyetik alan oluşturur. Gerilimi algılayan iki elektrod cihaz iç çeperinde dik açıyla yerleştirilmiştir. İç yüzeyde bulunan kaplama iletken sıvı ve metal tüp arasında kısa devre olmasını engellemektedir. Akışın olmadığı durumlarda iki elektrod arasında herhangi bir elektriksel gerilim meydana gelmez. Burada içme suyu içerisindeki parçacıklar yani elektriksel yük taşıyan iyonlar sıvı içerisinde eşit olarak dağılmıştır. Ancak akış başladığı anda manyetik alan bu yüklü parçacıklara bir kuvvet uygular. Bunun sonucunda sıvı içerisindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıklar ayrılarak ölçüm tüpünün zır taraflarına yönelirler. Bu durum sonucunda elektrodlar tarafından algılanan ve ölçülen bir elektriksel gerilim meydana gelir. Bu gerilim hat içerisindeki akış hızıyla doğru orantılıdır. Ölçüm tüpünün bilinen kesit alanıyla anlık hacimsel akış hesaplanabilmektedir. Akış hızı arttıkça yüklü parçacıkların ayrışmasıda artacağından elektrodlar arasında gerilim de daha yüksek olacaktır.
  • Ölçüm elektrodları zaman zaman ortamdaki manyetik gürültüyüde algılayabilirler ve bu gerçek ölçüm sinyalinden ayırt edilmelidir. Bunu yapmak için başarıyla uygulanan çözümlerden biri manyetik alanı darbeli doğru akımla oluşturmaktır. Böylece ölçüm elektrodlarının ölçtüğü geriliminde polaritesi sürekli olarak değişir. Bunun sonucu olarak sıvıdaki elektrokimyasal etkiler yada ortamdaki manyetik alan nedeniyle oluşan gürültü sinyalleri bertaraf edilir. Böylece gürültü sinyalleri ne şekilde olursa olsun gerçek ölçüm sinyali üzerinde hiçbir etkide bulunamaz. Bunun avantajı ise kararlı bir ölçüm ve kararlı bir sistem olmasıdır.
  • Sertifikalar: CE, ISO 17025, ISO 9001:2008, ISO / IEC 17025:2005
  • Su ve atık su endüstrisi için elektromanyetik debimetre, Kimya endüstrisi için elektromanyetik debimetre,
  • Gıda ve içecek endüstrisi için elektromanyetik akış metre, Kağıt endüstrisi için elektromanyetik akış metre,
  • su arıtma için elektromanyetik akış metre, Kısmen dolu boru hatları için elektromanyetik akış ölçerler