Biz Kimiz?

Aktif Ölçüm Enstrümanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Ölçü - Kontrol enstrümanları alanında hizmet vermektedir. Gerek yurtiçi gerek yurtdışı üreticilerle yapmış olduğu anlaşmalarla Türk sanayisine uzun süre hizmet vermeyi hedef edinmiştir. Hizmet anlayışımız pazarın ihtiyacı olan seviye, sıcaklık, basınç, nem, debi, akış vs. ölçüm cihazlarının kullanılacak yere ve ihtiyaca göre en uygununu seçip müşterilerine en iyi ürünü ve hizmeti sunmaktır. İhtiyaca göre standart dışı, özel ürünler için de müşterilerin ihtiyaçlarını cevapsız bırakmamaktır.

ÜRÜN GRUPLARIMIZ

AKIŞ (DEBİ)

Akış Göstergeleri
Akış Şalterleri
Akış Transmitterleri ( Debimetre )

BASINÇ

Manometreler ( Analog – Dijital )
Basınç Şalterleri
Basınç Kalibratörleri
Basınç Transmitterleri
Fark Basınç Transmitterleri

SIVI ANALİZ

pH Ölçüm Üniteleri ( pH metre )
Redox Ölçüm Üniteleri ( redoks metre )
İletkenlik Ölçüm Üniteleri
Bulanıklık Ölçüm Üniteleri

SEVİYE

Seviye Göstergeleri
Seviye Şalterleri
Seviye Transmitterleri

SICAKLIK

Termometreler
Sıcaklık Sensörleri
Sıcaklık Şalterleri
Sıcaklık Transmitterleri

NEM

Nem Sensörleri
Nem Transmitterleri

GÖSTERGE

Panel Tip Göstergeler
Panel Tip Kontrolörler
Saha Tip Göstergeler
Saha Tip Kontrolörler

FLOW

Flow Indicators
Flow Switches
Flow Transmitters ( Flowmeters )

PRESSURE

Manometers ( Analogue – Digital )
Pressure Switches
Pressure Calibrators
Pressure Sensors ( Transmitters )
Differential Pressure Transmitters

LIQUID ANALYSE

pH Measuring Units ( pH meters )
Redox Measuring Units ( redox meters )
Conductivity Measuring Units
Turbidity Measuring Units

LEVEL

Level Indicators
Level Switches
Level Transmitters

TEMPERATURE

Thermometers
Temperature Sensors
Temperature Switches
Temperature Transmitters

HUMIDITY

Humidity Sensors
Humidity Transmitters

DISPLAY

Panel Type Displays
Panel Type Controlors
Field Type Displays
Field Type Controlors