Orifis Plakası - Fark Basınç

  • Fark Basınç ile Akış Ölçüm Prensibi (Orifis-Nozul-Venturi)
  • Fark basınç akış ölçerleri ölçüm tüpüne yerleştirilmiş bir engellere sahiptir. Boru çeperinde, biri orifis plakasının öncesinde ve diğeride sonrasında bulunan iki delik bulunur. Ayrı iki tüp ile bu delikler fark basınç sensörüne bağlanır. Diyaframla ayrılmış iki ayrı bölmeden geçen akışkandaki en küçük basınç farkları bile hassas bir şekilde ölçülür. Akış olmadığı durumlarda orifis plakasının öncesinde ve sonrasındaki basınç temel olarak aynıdır. Akış başladığı anda akışkanın orifis plakasının bulunduğu noktadaki hızı kesit alanındaki daralma sebebiyle önemli ölçüde artar. Akışkanlar mekaniğinin kanunlarına göre aynı anda bu noktadaki statik basınç düşer. Bunun sonucunda sensördeki ayrılmış basınç bölmelerinde orifis öncesinde yüksek sonrasında ise düşük bir basınç değeri ölçülür. Bu basınç farkı akış hızı ile bu nedenlede kütlesel ve hacimsel akışlada doğru orantılıdır. Artan akış hızı orifis plakası çevresindeki basınç düşümünü artırdığından ölçülen fark basınç değerinde daha büyük olur. Orifis plakası ile akış ölçümü çok sayıda endüstriyel uygulamanın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ancak bazı ölçüm uygulamalarında beliren aşınma yüksek basınç kaybı gibi istenmeyen etkenleri en aza indirmek için farklı tasarımlarda bulunmaktadır. Yuvarlatışmış basa şeklindeki nozullar türbülansı görülebilir şekilde azaltarak daha az basınç kaybına neden olur. Nozul sistemdeki özellikle yüksek akış hızları yada aşındırı katı maddeler barındıran akışkanlar için uygun çözüm olmaktadır. Venturi nozullarında türbülans oluşumu daha da azaltımaktadır. Türbülansın en az olduğu venturi tüplerinde ise basınç farkı boru hattındaki daha uzun konik şeklindeki daralma ile oluşturulur. Tüm bu tasarımlar farklı kesit çaplarında üretilir ve bu şekilde meydana getirilmek istenen basınç kaybı ve fark basınç değerleri proses koşulları için optimize edilebilir. Bu ölçüm prensibi ile tüm sıvılarda , gazlarda ve buharda çok yüksek sıcaklık ve basınçlarda dahil ölçümü yapılabilmektedir.