Seviye Şalterleri

  • Seviye Şalteri; Seviye ölçümü endüstriyel uygulamalar ve günlük kullanım alanlarında oldukça sık karşılaşılan bir uygulamaladır. Genellikle bu uygulamalarda çeşitli maddelerin miktarları bilinmek istenmektedir. Bu da seviye ölçümünün önemini bir kat daha artırmaktadır. Miktarı ölçülecek maddelerin çeşitliliği sıvı, katı ve haz olabilmesi; katıların granül, toz, kaba parçaçık; sıvıların çeştli yoğunlukta olabilmesi ölçmede kullanılan yöntemleri çeşitlendirmektedir.
  • Noktasal seviye kontrolünde kullanılan seviye şalterleri:
  • Seviye şalterleri genellikle temaslı enstrümanlardır ve kabın içerisinde ürünün belirli bir noktadaki varlığının veya yokluğunun belirlenmesi için kullanılır. Nereye monte edildiklerine bağlı olarak kabın, tankın, deponun dolu, boş veya aradaki bir seviyede olduğunun sinyalini verirler. u tip seviye şalterlerinin bazıları; ultrasonik şalterler, kuru ve kadı malzemeler için pedallı seviye şalterleri, kapasitif problar, iletken problar, hem sıvı hem katı malzemelerde kullanılan titreşim probları, yatay veya dikey olarak monte edilen tekli veya çoklu şamandıralı seviye şalterleri.
  • Seviye Şalteri, Seviye sivici, Seviye rölesi, Seviye ölçerler, Titreşimli seviye şalteri, Motorlu seviye şalteri, Flatörlü seviye şalteri, Kapasitif seviye şalteri, Kapasitif seviye,