SEVİYE SENSÖRLERİ

  • Seviye ölçümü endüstriyel uygulamalar ve günlük kullanım alanlarında oldukça sık karşılaşılan bir uygulamaladır. Genellikle bu uygulamalarda çeşitli maddelerin miktarları bilinmek istenmektedir. Bu da seviye ölçümünün önemini bir kat daha artırmaktadır. Miktarı ölçülecek maddelerin çeşitliliği sıvı, katı ve haz olabilmesi; katıların granül, toz, kaba parçaçık; sıvıların çeştli yoğunlukta olabilmesi ölçmede kullanılan yöntemleri çeşitlendirmektedir.
  • Seviye sensörleri iki ana kategoriye ayrılır.
  • Noktasal seviye kontrolünde kullanılan seviye şalterleri:
  • Seviye şalterleri genellikle temaslı enstrümanlardır ve kabın içerisinde ürünün belirli bir noktadaki varlığının veya yokluğunun belirlenmesi için kullanılır. Nereye monte edildiklerine bağlı olarak kabın, tankın, deponun dolu, boş veya aradaki bir seviyede olduğunun sinyalini verirler. u tip seviye şalterlerinin bazıları; ultrasonik şalterler, kuru ve kadı malzemeler için pedallı seviye şalterleri, kapasitif problar, iletken problar, hem sıvı hem katı malzemelerde kullanılan titreşim probları, yatay veya dikey olarak monte edilen tekli veya çoklu şamandıralı seviye şalterleri.
  • Sürekli tip seviye sensörleri:
  • Temaslı veya temassız enstrümanlardır. temaslı enstrümanların içerisinde, yük hücreleri, hidrostatik basınç sensörleri, kapasite prpbları, rölelerin çekilip bırakılması prensibi ile çalışna elektromekanik cihazlar, radar ve manyetostriktif ( mıknatısal büzülme ) prensibi ile çalışna cihazlar bulunur. Tmeassız sürekli seviye sensörleri ise ultrasonik, açık hava radarları, lazerli veya nükleer seviye sensörlerini içermektedir.
  • Seviye sensörü, Seviye ölçer, Seviye ölçüm sensörleri, Level Sensors,Level Measure, Seviye Şalteri, Seviye şamandırası, Seviye Şamandıra, Seviye şamandıraları, Seviye ölçümü, Seviye Flatörü, Flatörlü seviye, Şalter, Siviç, Kontak, Titreşimli seviye şalteri, Motorlu seviye şalteri, Pedallı seviye şalteri, Döner motorlu seviye şalteri, Seviye ölçer nedir,