Türbin Debimetreler

 • Türbin Debimetre, Türbinli akış ölçerler veya pervaneli akış ölçerler, içinde serbestçe dönebilen bir türbin ( kanatlı rotor ), akışı doğrultmak için girişe yerleştirilmiş ilave sabit kanatlar ve dönme hızını bulmak için türbin üzerinde işaretli bir noktanın her geçişinde bir darbe ( pals ) sinyali üreten sensörün yerleştirildiği silindirik akış bölümünden oluşur. Türbinin dönme hızı yaklaşık olarak akışkanın debisiyle orantılıdır. Türbinli akış ölçerler, ön görülen akış şartları için uygun bir biçimde kalibre edildiklerinde geniş bir debi aralığında yüksek doğrulukta sonuçlar verir ( yüzde 0.25 doğrulukta ). Sıvı akışını ölçmek için kullanıldıklarında, türbinli akış ölçerlere çok az sayıda kanat ( bazen sadece iki kanat ) yerleştirilir fakat gaz akışını ölçmek için kullanıldıklarında yeteri kadar tork oluşmasını sağlamak için çok sayıda kanat yerleştirilir. Türbinin neden olduğu yük kaybı çok küçüktür.
 • Türbinli akış ölçerler fiyatlarının ucuzluğu, basitliği ve gniş akış şartları aralığında sağladıkları doğruluktan dolayı 1940' lardan berş yaygın olarak kullanılmaktadır. BU akış ölçerler hemen hemen tüm boru ölçüleri için, hem sıvı hem de gazlarla kullanılmak üzere ticari olarak piyasada mevcuttur. Türbinli akış ölçerler rüzgar, nehir ve okyanus akıntıları gibi sınırlanmamış akışlardaki akış hızını ölçmek için de yaygın olarak kullanılmaktadır.
 • Rotametre, Hava akış ölçer, Akış metre, Akış ölçer, Hacimsel akış ölçer, debi, hacimsel debimetre, El ölçüm cihazı, ölçer, su, Sularda, Hız ölçer, Sıvı, Sıvılar, Debi, Cihaz, ölçme, Akış, Debi ölçer, Debi, Kütle akış, Hava akışı, Akış hızı
 • Türbin debimetre, Türbin akış ölçer, Türbin tip debimetre, Debimetreler, Türbin tip akış ölçer, Paslanmaz çelik türbin debimetre, Kobold, Kobold debimetre, Türbin akış ölçer
 • KULLANIM ALANLARI:
 • • Arıtma teknolojileri
 • • İçme Suyu İşleme
 • • Endüstriyel uygulamalarda
 • • Dolum tesislerinde
 • • Petrokimya
 • • Gıda
 • • Medikal
 • • Demir Çelik