Termal Kütle ( Mass ) Debimetre

  • Hava akışı ölçüm cihazı
  • Termal kütle akış sayaçlarının endüstriyel uygulamalarda popüler olmasının başlıca nedeni, tasarlandığı ve yapıldığı yoludur. Hiçbir hareketli parça içermezler, neredeyse akış yolu boyunca engellenmeyen, sıcaklık veya basınç düzeltmeleri gerektirmeyen ve geniş bir akış hızı oranları üzerinde hassasiyeti muhafaza ederler.
  • Düz boru hatları, çift plaka akış şartlandırma elemanları kullanılarak azaltılabilir ve kurulum çok az boru müdahalesi ile basittir.
  • Termal kütlesel akış ölçüm, Digital thermo air velocity Transmitter, Hava akışı ölçer, Hava hızı ölçer, Hava debisi ölçer,